Aktualności | Zarząd | Biuro | Wystawa | Galeria Wystaw | Szkolenie Psów | Regulaminy

 Reproduktory | Szczenięta | Hodowle | Championy | Linki | Kontakt

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Nowy Targ  serdecznie zaprasza na wystawy:

 

XXI KRAJOWA WYSTAWA  PSÓW RASOWYCH – 15.07.2017

XXII KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH - 16.07.2017

Miejsce wystawy: NOWY TARG  ul. Parkowa14
Stadion obok Miejskiej Hali Lodowej

Termin przyjmowania zgłoszeń  - Deadline of entries  

Zgłoszenia - Entries -15.07.2017

XXI KRAJOWA WYSTAWA  PSÓW RASOWYCH

MŁODY PREZENTER

NATIONAL DOG SHOW

JUNIOR HANDLER

Zgłoszenia - Entries -16.07.2017

XXII KRAJOWA WYSTAWA  PSÓW RASOWYCH

MŁODY PREZENTER

NATIONAL DOG SHOW

JUNIOR HANDLER

 

Proponowana obsada sędziowska / Suggested Judges

 

Magdalena Kozłowska

Monika Kuriata-Okarmus

Iwona Magdziarska

Małgorzata Wieremieczyk- Wierzchowska

Maria Zasada

         

Andrzej Kotulski

Piotr Król

Mirosław Olejnik

Jan Ryk

Zgłoszenia przyjmujemy tylko przez formularz zgłoszeniowy nie przyjmujemy zgłoszeń przesłanych pocztą , faksem , e-mailem .
Only online entries via an entry form will be accepted. Fax, email nor surface mail entries will not be accepted.

Wszystkie dokumenty – skany rodowodów , championatów ,oraz certyfikaty użytkowości prosimy przesyłać e-mailem na adres:
wystawa@wystawapsow.pl
All necessary documents and certificates (pedigrees, champion and working certificates, etc) must be sent by email to: wystawa@wystawapsow.pl

OPŁATY (wystawcy krajowi – psy zarejestrowane w ZKwP)

JEDNA WYSTAWA

DWIE  WYSTAWY  *

 100 zł pierwszy pies  160 zł pierwszy pies
 80 zł drugi i następny pies   (bez katalogu)  140 zł drugi i następny pies     (bez katalogu)
 40 zł młodsze szczenię        (bez katalogu)  60 zł młodsze szczenię            (bez katalogu)
 40 zł szczenię                     (bez katalogu)  60 zł szczenię                         (bez katalogu)
 40 zł weteran                     (bez katalogu)  60 zł  weteran                        (bez katalogu)
 40 zł interchampion             (bez katalogu)  60 zł interchampion                 (bez katalogu)
 Rasy polskie - bezpłatnie, pod warunkiem   warunkiem wystawienia (bez katalogu)  Rasy polskie -  bezpłatnie, pod warunkiem   warunkiem wystawienia (bez katalogu)
 40 zł Młody Prezenter za każdy dzień  

Wycofanie psa z wystawy bez poniesienia opłaty może nastąpić tylko do 03.07.2017 roku.

Entry fees for foreign exhibitors and dogs not registered in Polish Kennel Club.

 One Show only

Both Shows

 35 EUR  first entered dog  40 EUR first entered dog
 25 EUR  second and next entered dogs (with Catalogue)  35 EUR  second and next entered dogs
 20 EUR  minor puppy (with Catalogue)  15 EUR  minor puppy
 20 EUR  puppy (with Catalogue)  15 EUR  puppy
 20 EUR  veteran (with Catalogue)  15 EUR  veteran
 20 EUR  International Champion (with Catalogue)  15 EUR  International Champion
 Polish Breeds - without additional costs  Polish Breeds - without additional costs
 10 EUR  Junior Handlers - day  10 EUR  Junior Handlers - day

Dog’s entry to the Show CANNOT BE CACELLED after 03.07.2017

WYSTAWCÓW ZAGRANICZNYCH PROSIMY O DOKONANIE OPŁAT W EURO W DNIU WYSTAWY W KASIE / Foreign exhibitors – please pay the entry fee in EUR directly at the Show

Zgłoszenia przesłane do dnia zamknięcia przyjmowania zgłoszeń (03.07.2017 roku) będą umieszczone w katalogu i ich właściciele są zobowiązani do wniesienia opłaty bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny czy też nie.  / Entries send until the moment on closing entries will be placed in the catalogue and MUST be paid by the dogs’ owners neverless the dog will be presented at the Show or not. 
Wycofanie psa z wystawy bez poniesienia opłaty może nastąpić tylko do 03.07.2017 roku. / Entries cancellaton is allowed only till 03.07.2016.

W przypadku psów z zagranicznym rodowodem, a będących własnością polskich wystawców ( rodowód w nostryfikacji ) podlegają opłacie wg cennika dla wystawców zagranicznych. / Dogs having foreign pedigrees and being owned by polish owners are due to fee applied for the foreign exhibitors.

PSY NIEOPŁACONE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE NA WYSTAWĘ / Dogs of not paid entry fees will not be allowed to be resented at the Show.

 

Jadąc na wystawę należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie .

Opłata za stoisko ( 3m bieżące stoiska )

1 dzień 185 zł brutto
za dwa dni 320 zł brutto

Wyżej wymienione ceny zawierają 23% podatku VAT

OPŁATY W PLN PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO

Związek Kynologiczny w Polsce / Oddział Nowy targ ul. Sobieskiego 19, 34-400 Nowy Targ

Nr konta 63 1240 5136 1111 0000 5221 5427

 

 

 © Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Nowy Targ
 opracowanie
BO-TE-HA 2010