Aktualności | Zarząd | Biuro | Wystawa | Galeria Wystaw | Szkolenie Psów | Regulaminy

 Reproduktory | Hodowle | Szczenięta | Championy | Linki | Kontakt

 

 

 UWAGA : Członkowie oddziału przesyłający metryki, rodowody do nostryfikacji, rodowody eksportowe drogą korespondencyjną proszeni są o przesłanie wraz z dokumentami skan dowodu wpłaty za rodowód (60 zł), nostryfikację rodowodu (60zł), rodowód eksportowy (120 zł) rejestracja I psa( 25 zł), II psa (15 zł)
Dopiero po otrzymaniu dowodu wpłaty biuro oddziału wystąpi do Zarządu Głównego o wystawienie wymienionych dokumentów.
Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Nowym Targu


 

XXVI KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH - 14.07.2019

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy / Best In Show
sędzia Tomasz Borkowski
1.Bulterier -DIAMOND DRAGON TIMAR, wł: Jastrzębska Aleksandra Przybysławska-Lach Aneta
2. Nagi pies meksykański - Arena MEX FCI ZAZIL, wł: Kawa Joanna
3. Seter irlandzki - Fairhaven ZENITH EL PRIMERO, wł: Pilawa Marta
4.Whippet - Brilliant Pearl's EASY BREEZY, wł: Kozioł Kamil,Buła Kacper

XXV KRAJOWA WYSTAWA  PSÓW RASOWYCH – 13.07.2019

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy / Best In Show
sędzia Vlado Piskay
1. Nagi pies meksykański - Arena MEX FCI ZAZIL, wł: Kawa Joanna
2. Labrador Retriever - AVALANCHE Kreuzburg, wł: Szewczyk Krzysztof
3.Whippet - Alijamo´s DEVIL´S PIE, wł: Kozánková Monika
4 .Rhodesian Ridgeback - GORGEOUS ELLIE OF Perla Afriky, wł: Štefuň Juraj Štefuňová Gabriela


REGULAMIN SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY ODDZIAŁ NOWY TARG

Komunikat ZG ZKwP

Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów.
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

     

 Przypominamy o uregulowaniu bieżących oraz zaległych SKŁADEK CZŁONKOWSKICH !!!

Zarząd Oddziału informuje, że została dokonana weryfikacja składek opłaconych przez członków. Informujemy również, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

& 18 pkt.2 statutu:

Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. 

Opłacenie składek członkowskich (w tym za rok 2019 jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich praw Członka ZKwP m.i. wystaw, hodowli, szkoleń.

Zgodnie z & 18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej organizacji kynologicznej.

  • Informujemy, że składka członkowska za rok 2022 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: 63 1240 5136 1111 0000 5221 5427
  • Zwracamy się do wszystkich członków naszego oddziału o zaprezentowanie swoich championów i sukcesów wystawowych w kraju i za granicą  Państwa psów. Osiągnięcia zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej. Warunkiem zamieszczenia informacji jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący. Zdjęcia przyjmujemy w formatach jpg (nie przekraczające łącznie 1 MB) Prosimy o przesłanie ich na adres oddziału lub e-mail: zkwpnt@wp.pl

 

 

 © Związek Kynologiczny w Polsce ODDZIAŁ Nowy Targ
 opracowanie
BO-TE-HA 2010