Aktualności | Zarząd | Biuro | Opłaty | Wystawa | Galeria Wystaw | Szkolenie Psów

 Reproduktory | Hodowle | Szczenięta | Championy | Regulaminy | Druki | Ranking | Kontakt

 

 


Serdecznie zapraszamy na Certyfikowane badanie okulistyczne psów i kotów
które odbędzie się w sobotę - 11 i 12 maja 2024 r. w Zakopanem Badanie będzie przeprowadzał prof. dr hab. Ireneusz Balicki (Dypl. EESVO; ESVO).
Badanie obejmuje kompleksową diagnostykę okulistyczną
z możliwością wystawienia certyfikatu badania chorób dziedzicznych oczu.

LINK DO WYDARZENIA

ODDZIAŁOWY RANKING WYSTAWOWY 2024

Wszystkich członków naszego Oddziału
serdecznie zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym w 2024 roku.
Regulamin, punktację i szczegóły umieścimy wkrótce.


Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności za rok 2023:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
-Sprawozdanie Oddziałowej komisji Szkolenia Psów
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2023 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

KOMUNIKAT

Uchwałą 8/24 z dnia 15 lutego Zarządu Oddziału Związku Kynologicznego w Nowym Targu
została wprowadzona opłata za wysyłkę wszelkiej korespondencji
z Oddziału do członków
m.in. rodowody, metryki, dokumenty.

Jeśli członek Oddziału nie jest wstanie odebrać dokumentów, istnieje możliwość ich wysyłki na polski adres,
po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł. (koszt wysyłki listu poleconego priorytetowego).

Osoby, które będą chciały, aby wysłać im dokumenty muszą wpłacić w kasie Oddziału
lub na konto bankowe kwotę 10 zł

i wysłać potwierdzenie przelewu (w opisie przelewu należy koniecznie dodać np. KARTA KRYCIA 10 zł, RODOWÓD 10 zł, DOKUMENTY 10 zł.)
Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Nowym Targu13.02.2024 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Nowy Targ
zwołuje na dzień 24.03.2024 r. (niedziela) o godz. 10:00
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU,
które odbędzie się w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 1911.02.2024 ZKwP Oddział Nowy Targ zaprasza na egzaminy

ZKwP Oddział Nowy Targ zaprasza na egzaminy BH/VT, PT, IBGH, Upr, IGP V,1,2, FPr 1-3, IFHV, IFH1
oraz testy psychiczne wszystkich ras (z wyjątkiem owczarków niemieckich).
które planowane są w dniu 10.03.2024.
Egzamin odbędzie się na terenie boiska LKS „Łosoś” Bilsko 321, 33-314 Łososina Dolna,
praca węchowa na terenie lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej.
Sędzia: Dariusz Kmiecik
Pozorant: Yulian Hatala (Ukraina)

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: hortquiz@gmail.com do dnia 04.03.2024r.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
Dane właściciela psa: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
Dane przewodnika psa: imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
Dane psa: nazwa i przydomek hodowlany, rasa, płeć, data urodzenia,
Umaszczenie, nr tatuażu / chip, nr rejestracji oddziałowej, nr PKR,
nr książeczki startowej.
UWAGA! Bardzo prosimy o KOMPLETNE dane w zgłoszeniach.

Opłaty egzaminacyjne: PT, IBGH, Upr – 140 zł
BH/VT – 150 zł
Testy psychiczne – 150 zł
IGP V, 1, 2 – 200 zł
IFHV, FPr 1-3 – 150 zł
IFH1 - 160


Opłaty można przesyłać na konto Oddziału Nowy Targ:
63 1240 5136 1111 0000 5221 5427
W tytule przelewu
proszę podać nazwę psa i rodzaj egzaminu.
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres: hortquiz@gmail.com

Osoba do kontaktu: Emmy Chrapla tel. 501 871 181

UWAGA!
Dla członków innych oddziałów, chcących przystąpić z psem do testów psychicznych, wymagana jest pisemna zgoda oddziału macierzystego.


Członkowie O/Nowy Targ nie posiadający jeszcze ksiąeczki startowej,
będą mogli zakupić książeczkę na miejscu – opłata 35 złBIS -XXX KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH - 27.08.20231.LHASA APSO - WEHIKUŁ CZASU Azurowa Amhara, wł. Agnieszka Zawada
2.CHART AFGAŃSKI - HARRISON FORD Gandamak Slovakia, wł. Tereza Kavalova
3.SZNAUCER MINIATUROWY CZARNY - Dreamkiss VASCO DA GAMA, wł. Monika Opoka
4.RHODESIAN RIDGEBACK - Ambitious Aprilia Viva Reeva, wł. Lucie Aubrechtova

Zarząd Oddziału w Nowym Targu serdecznie dziękuje Pani Blanki Basetr - PSI KADR za udostępnienie zdjęć z XXIX i XXX Krajowej Wystawy Psów Rasowych

BIS - XXIX KRAJOWA WYSTAWA  PSÓW RASOWYCH - 26.08.2023
1.PUDEL MINIATUROWY - XENA THE ONLY ONE WARRIOR PRINCESS Czarna Fuga, wł. Anna Głowa-Łobodzińska
2.POLSKI OWCZAREK NIZINNY - SZEPTANKA Lubieszczek (FCI), wł. Marta Różańska
3.CZARNY TERIER ROSYJSKI - Black Diamond Magnateria, wł. Agnieszka Mrozińska
4.LABRADOR RETRIEVER - BLUE KANSAS Kreuzburg, wł. Krzysztof Szewczyk

Zarząd Oddziału w Nowym Targu serdecznie dziękuje Pani Blanki Basetr - PSI KADR za udostępnienie zdjęć z XXIX i XXX Krajowej Wystawy Psów RasowychZarząd  Główny ZKwP uchwalił wysokość składki członkowskiej na rok 2024 w wysokości 100 zł.
  Przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej w wysokości 100 zł za rok 2023.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: 63 1240 5136 1111 0000 5221 5427 

 UWAGA : Członkowie oddziału przesyłający metryki, rodowody do nostryfikacji, rodowody eksportowe drogą korespondencyjną proszeni są o przesłanie wraz z dokumentami skan dowodu wpłaty za rodowód (100 zł), nostryfikację rodowodu (100zł), rodowód eksportowy (200 zł) rejestracja I psa( 30 zł), II psa (12 zł)
Dopiero po otrzymaniu dowodu wpłaty biuro oddziału wystąpi do Zarządu Głównego o wystawienie wymienionych dokumentów.
Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Nowym Targu
 


REGULAMIN SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY ODDZIAŁ NOWY TARG

Komunikat ZG ZKwP

Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów.
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

     

 Przypominamy o uregulowaniu bieżących oraz zaległych SKŁADEK CZŁONKOWSKICH !!!

Zarząd Oddziału informuje, że została dokonana weryfikacja składek opłaconych przez członków. Informujemy również, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

& 18 pkt.2 statutu:

Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. 

Opłacenie składek członkowskich (w tym za rok 2022 jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich praw Członka ZKwP m.i. wystaw, hodowli, szkoleń.

Zgodnie z & 18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej organizacji kynologicznej.

  • Informujemy, że składka członkowska za rok 2023 wynosi 100 zł. Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: 63 1240 5136 1111 0000 5221 5427
  • Zwracamy się do wszystkich członków naszego oddziału o zaprezentowanie swoich championów i sukcesów wystawowych w kraju i za granicą  Państwa psów. Osiągnięcia zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej. Warunkiem zamieszczenia informacji jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący. Zdjęcia przyjmujemy w formatach jpg (nie przekraczające łącznie 1 MB) Prosimy o przesłanie ich na adres oddziału lub e-mail: zkwpnt@wp.pl

 

 

 © Związek Kynologiczny w Polsce ODDZIAŁ Nowy Targ
 opracowanie
BO-TE-HA 2010